SISTEM TORO CATALOG PRODUSE GHID DE PROIECTARE PREŢURI

Sistemul automat de irigat se proiectează personalizat pentru fiecare grădină, cu scopul de a asigura necesarul de apă a vegetaţiei, o rată a precipitaţiei uniform distribuită şi economie de apă, totul corelat cu caracteristicile sursei de apă disponibile. Atât proiectarea cât şi instalarea sistemului necesită personal calificat, certificat de producător.

Etapele proiectării pentru o aplicaţie rezidenţială:

1. Execuţia planului proprietăţii la scară, planului de amenajare spaţii verzi cu detalii (poziţie clădiri, pavaje,mobilier de grădină, plante, gazon,sursa de apă şi curent electric);
2. Stabilirea caracteristicilor sursei de apă (reţea, lac, puţ): debit, presiune statică şi dinamică;
3. Selectarea tipurilor de aspersoare şi repartizarea lor, conform geometriei spaţiilor;
4. Divizarea pe zone a aspersoarelor după tipuri de plante, sol, zone însorite, taluz etc;
5. Calculul hidraulic al reţelei - conducte, pierderi de presiune, alegerea electrovanelor;
6. Alegerea panoului de comandă; dimensionarea conductorilor electrici;
7. Proiectarea programului de irigare;
8. Realizarea schiţei de execuţie;
9. Lista de materiale; Oferta de preţ.

Asigurăm:

  • Proiectare gratuită;
  • Cursuri de proiectare;
  • Asistenţă şi suport tehnic.  
SOLICIT PROIECT